Spokane Falls Community College- Hoa Kỳ, Học phí rẻ, cơ hội chuyển tiếp hệ cử nhân nhiều trường đại học lớn
Công ty du học quốc tế Nhật Anh - AVI, Du học Mỹ, Canada, Australia (Úc), Singapore Nhật Bản, Hàn Quốc,...