Học bổng 100% học phí (~780 triệu VNĐ) du học Anh năm 2016-2017
Công ty du học quốc tế Nhật Anh - AVI, Du học Mỹ, Canada, Australia (Úc), Singapore Nhật Bản, Hàn Quốc,...


Học bổng 100% học phí (~780 triệu VNĐ) du học Anh năm 2016-2017

Công ty du học quốc tế Nhật Anh-Avi tuyển sinh khóa tháng 4/2016 và tháng 7/2016 của Tập đoàn giáo dục INTO - cung cấp các chương trình học bổng lên đến 100% học phí.

 Tập đoàn giáo dục INTO là một phần của 11 trường đại học danh tiếng Vương quốc Anh, gồm: East Anglia, Exeter, Newcastle, Manchester, Manchester Metropolitan, Glasgow Caledonian, City London, Queen’s Belfast, St Geogre’s University of London, Gloucestershire, Stirling chịu trách nhiệm đào tạo khóa tiếng Anh, A-level, dự bị đại học, năm thứ nhất đại học, dự bị thạc sĩ cho sinh viên quốc tế.

 Đặc điểm của 11 trường đại học tại Anh:

 - East Anglia University: nằm trong top 20 trường đại học xuất sắc của Anh. Trường có thế mạnh về ngành sinh học, kinh doanh, dược, công nghệ, môi trường.

 - Exeter University: xếp hạng 10 trong số hơn 100 trường đại học của Anh và đứng thứ nhất về tài chính ngân hàng, kế toán và kinh tế.

 - Newcastle University: xếp hạng 25 trong số hơn 100 trường đại học của Anh.

 - Manchester University: xếp hạng 7 tại châu Âu và hạng 40 trên thế giới.

 Glasgow Caledonian University: mạnh về các ngành y tế, kinh doanh, công nghệ, luật...

 - City University London: đứng thứ nhất ở London và thứ 3 ở Anh về các chuyên ngành quản lý tài chính, kinh doanh.

 - Queen’s University, Belfast: nằm trong nhóm 20 trường đại học có thế mạnh ở 24 chuyên ngành: y, dược, tài chính, kế toán, luật... Chuyên ngành dược, tài chính, kỹ thuật... xếp trong nhóm 10 trường hàng đầu.

 - St Geogre’s University of London: là một trong 19 trường thành viên của Đại học London danh tiếng, chuyên đào tạo cho bác sĩ tại Anh quốc.

 - Manchester Metropolitan University: một trong những trường đại học lớn nhất Anh quốc.

 - University of Gloucestershire: một trong những trường đại học lâu đời Anh quốc, mạnh về các chuyên ngành: kinh doanh, du lịch, khách sạn, sự kiện...

 - University of Stirling: đứng thứ 56 trong nhóm các trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh theo đánh giá của The Guardian 2014.

INTO

TRƯỜNG

TRỊ GIÁ HỌC BỔNG

CHI TIẾT VỀ HỌC BỔNG

ĐIỀU KIỆN

 INTO UEA (University of East Anglia)

 100%

 Học bổng trị giá 100% dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH tất cả các chương trình pathway trừ business.

 Unconditional offer, viết bài luận 200 từ

 50%

 Học bổng trị giá £22,275 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Newton A-level (5 học kỳ)

 Unconditional offer, bài luận viết tay 200 từ

 Merit-based Scholarship

 Học bổng trị giá £1,000; £1,500; £2,000  dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Foundation, Diploma, Graduate Diploma .

 Conditional offer,

-GPA 7.8 – GPA 8.0: Nhận học bổng: £1,000

- GPA 8.1 – GPA 8.3: Nhận học bổng: £1,500

- GPA: 8.3: Nhận học bổng: £2,000

 INTO UEA (University of East Anglia)

 Director’s Award

 Học bổng trị giá £4,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, Graduate Diploma

 GPA: 8.5, conditional offer, bài luận 300 – 400 từ

 INTO EXETER

 Merit-based Scholarship

 Học bổng trị giá £1,500; £2,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo DBĐH, Diploma, Graduate Diploma.

 Conditional offer

• GPA 8.3 – GPA 8.5: Nhận học bổng £1,500  

• GPA 8.6: Nhận học bổng £2,000

 Director’s Award

 Học bổng trị giá £4,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH.

 GPA 8.6, viết bài luận 300 – 400 từ

  INTO GCU (Glasgow Caledonian University)

 Merit-based Scholarship

 Học bổng trị giá £1,000; £2,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo DBĐH, Diploma, Graduate Diploma.

 Conditional offer

• GPA 7.5 – GPA 7.9: nhận £1,000  

• GPA 8.0 and above: nhận £2,000

 Director’s Award

 Học bổng trị giá £4,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, Graduate Diploma.

 GPA 8.0, viết bài luận 300 – 400 từ

 INTO QUB (Queen’s University of Belfast)

 Merit-based Scholarship

 Học bổng trị giá £1,000; £1,500; £2,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, Graduate Diploma.

 Conditional offer

• GPA 7.8 – GPA 8.0: nhận £1,000  

• GPA 8.1 – GPA 8.3: nhận £1,500

• GPA 8.3: nhận £2,000

 Director’s Award

 Học bổng trị giá £4,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, Graduate Diploma.

 GPA 8.5, viết bài luận 300 – 400 từ

 INTO NCL (Newcatle University)

 100%

 Học bổng trị giá £16,900 (£17,500 ngành kiến trúc) dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH tất cả các chương trình pathway.

 Unconditional offer, viết bài luận: 200 từ

 Merit-based Scholarship

 Học bổng trị giá £1,500; £2,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, Graduate Diploma.

 Conditional offer

• GPA 8.3 – GPA 8.5: nhận £1,500  

• GPA 8.6: nhận £2,000

 Director’s Award

 Học bổng trị giá £4,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, Graduate Diploma. Học bổng áp dụng cho khóa nhập học 2016.

 GPA 8.6, viết bài luận 300 – 400 từ

 INTO Manchester

 Merit-based Scholarship

 Học bổng trị giá £1,000; £1,500; £2,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, Graduate Diploma.

 Conditional offer

• GPA 7.8 – GPA 8.0: nhận £1,000  

• GPA 8.1 – GPA: 8.3: nhận £1,500

• GPA: 8.3: nhận £2,000

 Director’s Award

 Học bổng trị giá £4,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, Graduate Diploma.

 GPA 8.5, viết bài luận 300 – 400 từ

 INTO City (City University London)

 Merit-based Scholarship

 Học bổng trị giá £1,000; £1,500; £2,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Graduate Diploma.

 Conditional offer

• GPA 7.8 – GPA 8.0: nhận £1,000  

• GPA 8.1 – GPA: 8.3: nhận £1,500

• GPA: 8.3: nhận £2,000

 Director’s Award

 Học bổng trị giá £4,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Graduate Diploma.

 GPA 8.5, viết bài luận 300 – 400 từ

 INTO London

 Merit-based Scholarship

 Học bổng trị giá £1,000; £2,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Graduate Diploma.

 Conditional offer

• GPA 7.5 – GPA 7.9: nhận £1,000  

• GPA 8.0: nhận £2,000

 Director’s Award

 Học bổng trị giá £4,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Graduate Diploma.

 GPA 8.0, viết bài luận 300 – 400 từ

 INTO UOG (University of Gloucestershire)

 £2,500-  £3,375

 Học bổng £2,500-  £3,375 khóa DBĐH, Internatioanl Diploma, Graduate diploma (Art, Design and Media Business, Hospitality and Tourism, Events and Tourism) 

 Unconditional offer

 Merit-based Scholarship

 Học bổng trị giá £1,000; £2,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, Graduate Diploma.

 Conditional offer

• GPA 7.5 – GPA 7.9: nhận £1,000  

• GPA 8.0: nhận £2,000

 Director’s Award

 Học bổng trị giá £4,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, Graduate Diploma. Học bổng áp dụng cho khóa nhập học 2016.

 GPA 8.0, viết bài luận 300 – 400 từ

 INTO SGUL (St George’s, University of London)

 Merit-based Scholarship

 Học bổng trị giá £1,500; £2,000 dành cho học sinh đăng ký khóa Dự Bị ĐH ngành y, sinh học, khoa học sức khỏe.

 Conditional offer

• GPA 8.3 – GPA 8.5: nhận £1,500  

• GPA 8.6: nhận £2,000

 Director’s Award

 Học bổng trị giá £4,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH ngành y, sinh học, khoa học sức khỏe.

 GPA 8.6, viết bài luận 300 – 400 từ

 INTO STIRLING

 Merit-based Scholarship

 Học bổng trị giá £1,000; £2,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, graduate diploma.

 Conditional offer

• GPA 7.5 – GPA 7.9: nhận £1,000  

• GPA >8.0: nhận £2,000

Director’s Award

Học bổng trị giá £4,000 dành cho học sinh đăng ký khóa đào tạo Dự Bị ĐH, Diploma, Graduate Diploma.

GPA 8.0, conditional offer, viết bài luận 300 – 400 từ

>> Điểm GPA

>> Giới thiệu chương trình Diploma- dự bị đại học

>> Chương trình Foundation

sinh viên INTO tại Manchester Anh

sinh viên INTO tại Manchester Anh

Hotline Nhật Anh - AVIHotline 097 11 99 555

Đăng ký nhận thông tin học bổng miễn phí tại đây:
Đăng ký thông tin học bổng

Để biết thêm thông tin, các bạn vui lòng liên hệ văn phòng tuyển sinh của Công ty Tư vấn GD & ĐT Nhật Anh - AVI theo địa chỉ:

- Tại văn phòng Hà Nội: Tầng 26 Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tel: (024) 3868.9282 Hotline: 097 11 99 555. Email: info@nhatanh.vn.

- Tại Văn phòng Bắc Ninh: Số 11 Vũ Giới, P. Suối Hoa, TP.Bắc Ninh
Hotline: 0982 998 231. Email: linhnguyen@nhatanh.vn.

- Tại Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 130E Trần Huy Liệu, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP HCM.
Tel: (028) 6298.8882; Hotline: 0907 279 079. Email: hcm@nhatanh.vn.

Website: www.avi.edu.vn / www.nhatanh.vn;

Được viết bởi: Nhật Anh - AVI

Số Lượt Xem

2703

    CÔNG TY TƯ VẤN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

VĂN PHÒNG: HÀ NỘI
Add: Tầng 26 Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: (+84)24. 3868. 9282 | Hotline: 097 11 99 555
Email: info@nhatanh.vn
Website: www.avi.edu.vn

VĂN PHÒNG: HỒ CHÍ MINH
VP 1: X-04.53 Sunrise North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7
Tel: (+84) 983746639| Email: avi.hcm@nhatanh.vn
VP 2: 130E Trần Huy Liệu - P.15 - Q. Phú Nhuận
Tel: (+84)28. 6298. 8882 | Email: hcm@nhatanh.vn
Website: www.avi.edu.vn

VĂN PHÒNG: BẮC NINH
Add: Số 11 Vũ Giới, P. Suối Hoa, TP.Bắc Ninh
Hotline: 0982 998 231
Email: linhnguyen@nhatanh.vn
Website: www.avi.edu.vn